loader

Угода користувача

Угода користувача

Угода користувача

Дана Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Власником Сайту, з одного боку, та Користувачем сайту, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно з іншого боку, далі при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством України.

Інтелектуальні права

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації, суворо заборонені.

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків) або доступ до них.

Сайт може містити посилання на сайти в Інтернеті (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності чи повноти). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту.

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт - інтернет-сайт, розміщений в домені Власника сайту та його піддоменах.

б) Угода - це угода з усіма доповненнями та змінами.

в) Власника Сайту – особа уповноважена на дії, передбачені Угодою.

г) Користувач — дієздатна особа, що приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах інших осіб, яку він представляє.

Сайт містить інформацію та матеріали про товари та послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві у разі укладання відповідного Договору.

Заключні положення

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульовані цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає, що інші положення Угоди є недійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі скоєння в подальшому таких чи подібних порушень.

Усі суперечки за Угодою або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту відповідно до чинного законодавства України.

Ця Угода Користувача розроблена та діє в рамках чинного Законодавства України про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

Додаткові умови

Власник сайту має право вносити зміни до цієї Угода користувача без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Угоди користувача, згідно з якою регулюються правила користування Сайтом. Зміни до Угода користувача набирають чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угода користувача.

Дана Угода користувача розроблена та діє в рамках чинного Законодавства України про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

TOP